BOL niveau 4: AG - Tandartsassistent

Met een diploma Tandartsassistent gaat de student aan de slag in een tandartspraktijk of tandheelkundig centrum. Deze helpt de tandarts bij zijn werk, onderhoudt contact met patiënten en verzorgt de administratie.  

Als tandartsassistent heeft de student volop carrièremogelijkheden. Het eigen initiatief is hierbij doorslaggevend. In sommige tandartspraktijken kan de student zich verder ontwikkelen. Zo wordt het takenpakket vergroot.

Na deze opleiding
De opleiding Tandartsassistent geeft toegang tot verschillende hbo-opleidingen. De student kan bijvoorbeeld doorstromen naar hbo Mondzorgkunde of via de praktijk verder leren als Preventie Assistent.

Er wordt als volgt stage gelopen:
- leerjaar 1: periode 4 gedurende 10 weken, 4 dagen in de week
- leerjaar 2: periode 3 gedurende 10 weken, 4 dagen in de week
- leerjaar 3: periode 1 en 2 gedurende 20 weken, 4 dagen in de week
Indien de student kiest voor het keuzedeel orthodontie, loopt hij/zij 10 weken stage in een orthodontiepraktijk en 10 weken stage in een tandartsenpraktijk (tijdens P1 of P2).
Hoe deze stages er voor schooljaar 2019-2020 schematisch uitzien, kun je hier zien:

Samenwerking met praktijk
Summa Zorg heeft een nauwe samenwerking met het werkveld. De leerbedrijven (stageplaatsen), zorgorganisaties waar je praktijkervaring opdoet, zijn nauw betrokken bij het onderwijs. Zo ontstaat er een wisselwerking tussen school en praktijk.

BPV
Stageplein Zorg, het stagebureau van Summa Zorg, regelt samen met de BPV-docenten de stageplaatsen. Indien je buiten de regio woont, mag je na overleg, zelf een stageplaats zoeken. Stageplein Zorg werkt met BPV-Plaza, het digitale communicatiesysteem tussen de stageverleners en het stagebureau. Daarnaast onderhouden de BPV docenten persoonlijk/telefonisch contact met de stageverleners.

De BPV-docenten van de opleiding tandartsassistent zijn:
- Sally Bierhuizen, bereikbaar via e-mail pf.bierhuizen-hasenbalg@summacollege.nl 
- mw. Kim le Brasse, bereikbaar via e-mail kn.lebrasse@summacollege.nl
- mw. Franka de Bree, bereikbaar via e-mail fa.debree@summacollege.nl
- mw. Astrid de Crom, bereikbaar via e-mail amt.decrom@summacollege.nl
- mw. Mariska Rouwendal, bereikbaar via e-mail mfc.rouwendal-boudewijns@summacollege.nl

Voor informatie omtrent de BPV-planning en studentengegevens is Franca Siebers het aanspreekpunt. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 040-2695680 of per e-mail fmm.siebers@summacollege.nl

Wil je graag de volledige informatie zien over de opleiding Tandartsassistent, klik dan op de volgende link: http://www.summa-zorg.nl/studie-en-school/studeren/opleiding/zorg/opleidingen/tandartsassistent-2016-2017