BOL niveau 4: AG - Doktersassistent (dagopleiding)

De 3 jarige opleiding Doktersassistent richt zich vooral op het werken in een huisartspraktijk met als speerpunten: het triëren (helder krijgen wat de ernst is en daarbij de juiste urgentie en het beleid bepalen), de medisch technische handelingen en plannen, organiseren, voorraadbeheer en kwaliteitsbewaking en -bevordering.

Studenten gaan veelal stage lopen / later werken bij een huisarts of een gezondheidscentrum. Ook kunnen studenten voor stage / later werk naar een instelling, zoals een polikliniek, arbodienst, GGD, etc. Het werk in een instelling wordt gezien als minder complex.

Met het diploma Doktersassistent kun je doorstromen naar hbo-opleidingen.

Er wordt als volgt stage gelopen:
- leerjaar 1: periode 4 beroepsoriëntatie op opleiding en elke student heeft éénmalig 2 dagen een snuffelstage op donderdag en vrijdag;
- leerjaar 2: periode 2 en 3 gedurende 14 weken;
- leerjaar 3: periode 1 en 2 gedurende 16 weken
Hoe deze stages er voor schooljaar 2019-2020 schematisch uitzien, kun je hier zien:

Samenwerking met praktijk
Summa Zorg heeft een nauwe samenwerking met het werkveld. De leerbedrijven (stageplaatsen), zorgorganisaties waar je praktijkervaring opdoet, zijn nauw betrokken bij het onderwijs. Zo ontstaat er een wisselwerking tussen school en praktijk.

BPV
Stageplein Zorg, het stagebureau van Summa Zorg, regelt samen met de BPV-docenten de stageplaatsen. Indien je buiten de regio woont, mag je na overleg, zelf een stageplaats zoeken. Stageplein Zorg werkt met BPV-Plaza, het digitale communicatiesysteem tussen de stageverleners en het stagebureau. Daarnaast onderhouden de BPV docenten persoonlijk/telefonisch contact met de stageverleners.

De BPV-docenten van de opleiding doktersassistent zijn:
- mw. Kim Bakermans, bereikbaar via email kwb.bakermans@summacollege.nl
- mw. Marieke van Dooremalen, bereikbaar via e-mail mjam.vandooremalen@summacollege.nl
- mw. Caatje van Gestel, bereikbaar via e-mail cam.vangestel@summacollege.nl
- hr. Jan Keijzer, bereikbaar via e-mail jim.keijzer@summacollege.nl
- mw. Milène Varlack, bereikbaar via e-mail mm.varlack@summacollege.nl
- mw. Odile Vringer, bereikbaar via e-mail o.vringer@summacollege.nl

Voor informatie omtrent de BPV-planning en studentengegevens is Franca Siebers het aanspreekpunt. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 040-2695680 of per e-mail fmm.siebers@summacollege.nl

Wil je graag de volledige informatie zien over de opleiding Doktersassistent, klik dan op de volgende link: http://www.summa-zorg.nl/studie-en-school/studeren/opleiding/zorg/opleidingen/doktersassistent-2016-2017