BOL niveau 4: AG - Apothekersassistent

Met een diploma Apothekersassistent kan de student aan de slag in een apotheek. De assistent levert medicijnen af aan de balie en zorgt dat bestellingen voor patiënten klaar liggen. Ze geven klanten voorlichting en advies.

Ook achter de schermen van de apotheek moet alles blijven draaien. De apothekersassistent houdt dit in de gaten. Deze controleert bijvoorbeeld de voorraden en zorgt ervoor dat die aangevuld blijven.


Opleidingsduur
Deze opleiding wordt aangeboden in twee varianten:
- de bol-opleiding duurt 3 jaar;
- de bol-opleiding maatwerktraject duurt 2 jaar, bijvoorbeeld voor studenten 
  met een havo- diploma.


Na deze opleiding
De opleiding Apothekersassistent is een niveau 4 opleiding. Dat betekent dat de student in principe door kan stromen naar het hbo.
Aansluitende opleidingen:
- Hbo Farmakunde
- Hbo Farmaceutisch consulent

Er wordt als volgt stage gelopen:
- leerjaar 1: periode 4 gedurende 9 weken, 2 dagen per week;
- leerjaar 2: periode 1 t/m 4 gedurende 36 weken, 2-3 dagen per week;
- leerjaar 3: periode 1 t/m 3 gedurende 27 weken, 2 dagen per week
Hoe deze stages er schematisch uitzien voor schooljaar 2019-2020, kun je hier zien:

Samenwerking met praktijk
Summa Zorg heeft een nauwe samenwerking met het werkveld. De leerbedrijven (stageplaatsen), zorgorganisaties waar je praktijkervaring opdoet, zijn nauw betrokken bij het onderwijs. Zo ontstaat er een wisselwerking tussen school en praktijk.

BPV
Stageplein Zorg, het stagebureau van Summa Zorg, regelt samen met de BPV-docenten de stageplaatsen. Indien je buiten de regio woont, mag je na overleg, zelf een stageplaats zoeken. Stageplein Zorg werkt met BPV-Plaza, het digitale communicatiesysteem tussen de stageverleners en het stagebureau. Daarnaast onderhouden onderstaande BPV-docenten:
- mw. Kathelijn Seelen, bereikbaar via e-mail kp.seelen@summacollege.nl
- mw. Marloes de Bakker, bereikbaar via e-mail mor.debakker-notschaele@summacollege.nl
- hr. Dirk Jansen, bereikbaar via e-mail dirk.jansen@summacollege.nl
- hr. Mark van der Voort, bereikbaar via e-mail mpt.vandervoort@summacollege.nl
persoonlijk/telefonisch contact met de stageverleners.

Voor informatie omtrent de BPV-planning en studentengegevens is Franca Siebers het aanspreekpunt. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 040-2695680 of per e-mail fmm.siebers@summacollege.nl

Wil je graag de volledige informatie zien over de opleiding Apothekersassistent, klik dan op de volgende link:  http://www.summa-zorg.nl/studie-en-school/studeren/opleiding/zorg/opleidingen/apothekersassistent-2016-2017