BOL niveau 3: Vitaliteitsbegeleider in zorg en welzijn

Mensen ondersteunen in hun dagelijks leven, daar krijg jij energie van. Als sportieve aanpakker houd je ervan anderen in beweging te brengen. Daarom is de opleiding Vitaliteitsbegeleider in zorg en welzijn jou op het lijf geschreven. Je leert in deze opleiding om beweegactiviteiten toe te passen, een zorg- en bewegingsplan op te stellen en ondersteuning en zorg te verlenen binnen instellingen voor zorg en welzijn. Je werkt hierin samen met collega’s in een team. Jouw collega’s zijn veelal opgeleid als verzorgende IG, begeleider gehandicaptenzorg of begeleider specifieke doelgroepen. Ook jij wordt opgeleid als zorgverlener/begeleider, maar jij hebt iets extra’s, door wat je allemaal weet en kan op het gebied van gezondheid en bewegen (vitaliteit).

Jaaroverzicht
Hoe het schooljaar 2019-2020 eruit ziet en hoe de stages in dit jaar zijn ingepland, kun je hier zien:

Het onderwijs
De werkzaamheden in de zorg veranderen en daarmee veranderen ook de eisen die aan werknemers in de zorg gesteld worden. Er komt steeds meer nadruk te liggen op de verschillende vaardigheden die werknemers in de zorg nodig hebben. Summa Zorg past haar opleidingen steeds aan, zodat je beter toegerust bent voor de beroepspraktijk.

Samenwerking met praktijk
Summa Zorg heeft een nauwe samenwerking met het werkveld. De leerbedrijven, zorgorganisaties waar je praktijkervaring opdoet, zijn nauw betrokken bij het onderwijs. Zo ontstaat er een wisselwerking tussen school en praktijk. Dat zorgt ervoor dat je opgeleid wordt tot een competente zorgverlener en dat je na je opleiding helemaal klaar bent om zelfstandig in de praktijk te werken.

BPV-begeleiding
In de BPV begeleiding staat de student centraal. School en praktijk werken hierin samen. De student krijgt een studie-loopbaanbegeleider (SLB) toegewezen. Deze SLB'er is voor zover mogelijk voor de duur van de opleiding het aanspreekpunt op school. In de BPV is de praktijk verantwoordelijk voor de individuele begeleiding van de student.

Aanvraagformulier BPV
Bij de BPV-voorbereiding word je er tijdig op gewezen om je aanvraagformulier in te vullen en in te leveren bij Stageplein Zorg. Op dit formulier kun je o.a. aangeven waar je voorkeur naar uitgaat, voor welke periode, en wat je motieven zijn bij deze voorkeur. De toewijzing van de stageplaatsen gebeurt door Stageplein Zorg. Je kunt niet zelf voor een stageplaats zorgen.

BPV-Handleiding via onderstaande link kun je de handleiding downloaden