BOL niveau 3: Verzorgende IG/Maatschappelijke zorg combi-opleiding

Mensen helpen en verzorgen, daar word je blij van. 
Zorginstellingen hebben vaak behoefte aan medewerkers die zowel voor zorg als welzijn zijn opgeleid. Deze combi-opleiding speelt daarop in. Voorop staat dat jij graag voor anderen klaar staat. In de opleiding verzorgende IG (individuele gezondheidszorg) leer je mensen helpen die zelf niet meer alles kunnen. Je helpt bijvoorbeeld bij het eten, wassen en aankleden. Ook geef je medicijnen. Je stelt een zorgplan op en voert dat uit. Je biedt zowel lichamelijke als emotionele steun. Je luistert goed, leeft je in en speelt in op de wensen van je cliënten.

Jaaroverzicht
Hoe het schooljaar 2019-2020 eruit ziet en hoe de stages in dit jaar zijn ingepland, kun je hier zien:

Het onderwijs
De werkzaamheden in de zorg veranderen en daarmee veranderen ook de eisen die aan werknemers in de zorg gesteld worden. Er komt steeds meer nadruk te liggen op de verschillende vaardigheden die werknemers in de zorg nodig hebben. Summa Zorg past haar opleidingen steeds aan, zodat je beter toegerust bent voor de beroepspraktijk.

Samenwerking met praktijk
Summa Zorg heeft een nauwe samenwerking met het werkveld. De leerbedrijven, zorgorganisaties waar je praktijkervaring opdoet, zijn nauw betrokken bij het onderwijs. Zo ontstaat er een wisselwerking tussen school en praktijk. Dat zorgt ervoor dat je opgeleid wordt tot een competente zorgverlener en dat je na je opleiding helemaal klaar bent om zelfstandig in de praktijk te werken.

BPV-begeleiding
In de BPV begeleiding staat de student centraal. School en praktijk werken hierin samen. De student krijgt een studie-loopbaanbegeleider (SLB) toegewezen. Deze SLB'er is voor zover mogelijk voor de duur van de opleiding het aanspreekpunt op school. In de BPV is de praktijk verantwoordelijk voor de individuele begeleiding van de student.

Aanvraagformulier BPV
Bij de BPV-voorbereiding word je er tijdig op gewezen om je aanvraagformulier in te vullen en in te leveren bij Stageplein Zorg.
Op dit formulier kun je o.a. aangeven waar je voorkeur naar uitgaat, voor welke periode, en wat je motieven zijn bij deze voorkeur.
De toewijzing van de stageplaatsen gebeurt door Stageplein Zorg.
Je kunt niet zelf voor een stageplaats zorgen.
Download hier je formulier:

BPV-Handleiding via onderstaande link kun je de handleiding downloaden