BOL niveau 3: Verzorgende IG

Als verzorgende help je mensen die voor korte of lange tijd niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Werk je bij mensen thuis, dan houd je je bezig met de thuiszorg of de kraamzorg. Ga je bij een instelling aan de slag, dan kun je denken aan een verpleeghuis, een verzorgingshuis, een instelling voor verstandelijk beperkten. Je biedt hulp bij de verzorging van mensen, je begeleidt mensen, je stemt de zorg af met andere hulpverleners en je voert huishoudelijke werkzaamheden uit. Bovendien ben je betrokken bij het plannen en coördineren van zorg op maat. Je moet geduldig zijn, houden van aanpakken, inlevingsvermogen hebben en graag zelfstandig en in contact met anderen willen werken.

Jaaroverzicht.
Hoe het schooljaar 2020-2021 eruit ziet en hoe de stages in dit jaar zijn ingepland, kun je hier zien:

Het onderwijs
De werkzaamheden in de zorg veranderen en daarmee veranderen ook de eisen die aan werknemers in de zorg gesteld worden. Er komt steeds meer nadruk te liggen op de verschillende vaardigheden die werknemers in de zorg nodig hebben. Summa Zorg past haar opleidingen steeds aan, zodat je beter toegerust bent voor de beroepspraktijk.

Samenwerking met praktijk
Summa Zorg heeft een nauwe samenwerking met het werkveld. De leerbedrijven, zorgorganisaties waar je praktijkervaring opdoet, zijn nauw betrokken bij het onderwijs. Zo ontstaat er een wisselwerking tussen school en praktijk. Dat zorgt ervoor dat je opgeleid wordt tot een competente zorgverlener en dat je na je opleiding helemaal klaar bent om zelfstandig in de praktijk te werken.

BPV-begeleiding
In de BPV begeleiding staat de student centraal. School en praktijk werken hierin samen. De student krijgt een studie-loopbaanbegeleider (SLB) toegewezen. Deze SLB'er is voor zover mogelijk voor de duur van de opleiding het aanspreekpunt op school. In de BPV is de praktijk verantwoordelijk voor de individuele begeleiding van de student.

Aanvraagformulier BPV
Bij de BPV-voorbereiding word je er tijdig op gewezen om je aanvraagformulier in te vullen en in te leveren bij Stageplein Zorg. Op dit formulier kun je o.a. aangeven waar je voorkeur naar uitgaat, voor welke periode, en wat je motieven zijn bij deze voorkeur. De toewijzing van de stageplaatsen gebeurt door Stageplein Zorg. Je kunt niet zelf voor een stageplaats zorgen. Download hier je formulier:

BPV-Handleiding en Examenhandleiding via onderstaande link kun je de handleiding downloaden