BOL niveau 3: Maatschappelijke zorg

In de opleiding tot medewerker maatschappelijke zorg kun je voor twee richtingen kiezen. Als begeleider gehandicaptenzorg begeleid en verzorg je mensen met een meervoudige verstandelijke of lichamelijke beperking op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en opvoeding, verzorging, wonen, vrije tijd, school of werk. Als begeleider specifieke doelgroepen werk je met mensen met een meervoudige problematiek, vaak met ouderen. Je ondersteund bij het wonen en huishouden of voorziet in een zinvolle en leuke invulling van tijd.

Jaaroverzicht
Hoe het schooljaar 2020-2021 eruit ziet en hoe de stages in dit jaar zijn ingepland, kun je hier zien:

Het onderwijs De werkzaamheden in de zorg veranderen en daarmee veranderen ook de eisen die aan werknemers in de zorg gesteld worden. Er komt steeds meer nadruk te liggen op de verschillende vaardigheden die werknemers in de zorg nodig hebben. Summa Zorg past haar opleidingen steeds aan, zodat je beter toegerust bent voor de beroepspraktijk.

Samenwerking met praktijk Summa Zorg heeft een nauwe samenwerking met het werkveld. De leerbedrijven, zorgorganisaties waar je praktijkervaring opdoet, zijn nauw betrokken bij het onderwijs. Zo ontstaat er een wisselwerking tussen school en praktijk. Dat zorgt ervoor dat je opgeleid wordt tot een competente zorgverlener en dat je na je opleiding helemaal klaar bent om zelfstandig in de praktijk te werken.

BPV-begeleiding
In de BPV begeleiding staat de student centraal. School en praktijk werken hierin samen. De student krijgt een studie-loopbaanbegeleider (SLB) toegewezen. Deze SLB'er is voor zover mogelijk voor de duur van de opleiding het aanspreekpunt op school. In de BPV is de praktijk verantwoordelijk voor de individuele begeleiding van de student.

Aanvraagformulier BPV
Bij de BPV-voorbereiding word je er tijdig op gewezen om je aanvraagformulier in te vullen en in te leveren bij Stageplein Zorg. Op dit formulier kun je o.a. aangeven waar je voorkeur naar uitgaat, voor welke periode, en wat je motieven zijn bij deze voorkeur. De toewijzing van de stageplaatsen gebeurt door Stageplein Zorg. Je kunt niet zelf voor een stageplaats zorgen. Download hier je formulier:

BPV-Handleiding en Examenhandleiding via onderstaande link kun je de handleiding downloaden