Procedures (VPK-deel)

Procedure m.b.t. stageplaatsen

De opleiding Verpleegkunde beschikt in samenwerking met zorginstellingen over stageplaatsen in de regio’s Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Noord- Limburg. Door deze samenwerking is het mogelijk alle studenten te plaatsen op een stageplaats, veelal ook naar de voorkeur van de studenten. 
Het is niet toegestaan zelf een stageplaats te regelen buiten deze regio’s of bij instellingen waar wij geen doorlopende contacten mee hebben. Die stageplaatsen zijn namelijk niet of onvoldoende op de hoogte van ons curriculum en daarmee is er onvoldoende garantie op een goede begeleiding. Ook liggen deze instellingen mogelijk in een gebied, waar een andere hogeschool afspraken heeft over stageplaatsen. 
Als je toch denkt in aanmerking te komen voor een uitzondering op deze regel, kun je een aanvraag schriftelijk indienen bij FHMG-stagebureau. Zorg dat bij deze aanvraag een motivatie beschreven staat en dat de aanvraag voorzien is van een advies van je studentconsulent en/of je studieloopbaan begeleider. 

Procedure m.b.t. stageplanning

Informatie volgt