Contactinformatie (VPK-deel)

Docent praktijkleren / Lecturer Practitioners

Elke instelling waar studenten stage lopen is verbonden aan een zogeheten docent praktijkleren of een Lecturer Practitioner (LP’er) als het een ZIC of ZIN betreft. Deze personen zijn het eerste aanspreekpunt voor student of instelling. Indien de contactgegevens van die docent niet bekend zijn kan gemaild worden naar fhmg-plcommissie@fontys.nl

Bereikbaarheid vakanties

Het kan voorkomen dat er in de zomervakantie (zie jaaragenda) iets gebeurt tijdens stage waarbij het noodzakelijk is dat er contact opgenomen dient te worden met een docent praktijkleren. Er is daarom een overzicht gemaakt, waarin staat in welke weken met welke docent door student of instelling contact kan worden opgenomen. Dit overzicht zal jaarlijks vlak voor de zomervakantie worden geplaatst. Voor niet-dringende vragen over de planning, voorbereidingen, bijeenkomsten, vakanties, etc. kan een mail gestuurd worden naar de eigen docent praktijkleren, die bij de start van het onderwijs beantwoord zal worden. We raden iedereen aan die vragen heeft over algemene zaken om eerst deze site, het nieuws op portal en de handleidingen goed door te lezen.

Klik hier voor een overzicht van de bereikbaarheid van docenten tijdens de zomervakantie.

Let op: Er kan op werkdagen tussen 09.00 en 11.00 uur dagelijks contact worden opgenomen. E-mails en telefoontjes zullen alleen in die periode beantwoord worden.
Dit overzicht is uitsluitend bedoeld voor noodgevallen; waarbij gedacht kan worden aan een afbreking van de stage, een sterfgeval of ongewenst gedrag of elke andere situatie waarbij direct contact gewenst is.
 

Planning/ Stagepleinzorg

Voor Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid regelt het stagebureau de planning. 
fhmg-stagebureau@fontys.nl