Stageplein Zorg organiseert voor Summa College en Fontys
de stages in de zorgsector
Search
Close this search box.

Vernieuwde website Stageplein Zorg

Afgelopen periode is hard gewerkt aan het vernieuwen van de website Stagepleinzorg. Op maandag 5 juli gaat de nieuwe website online.
Stageplein Zorg verzorgt het proces van de stageplanning voor:  

Summa Zorg
Summa Maatschappij & Gezondheid
Summa Veiligheid
Fontys | bacheloropleiding Verpleegkunde en Verpleegkunde Technische stroom. 

Daarnaast zorgt Stageplein Zorg voor het publiceren van actuele informatie en handleidingen die nodig zijn voor het leren in de praktijk (Beroepspraktijkvorming en Praktijkleren).
 
Afgelopen periode is samen met de leverancier Prezent hard gewerkt aan het vernieuwen van de website. Aanleiding voor de vernieuwing is enerzijds dat de website wel een meer moderne uitstraling kon gebruiken. Anderzijds waren er opmerkingen over de hoeveelheid en vindbaarheid van informatie. Daarom is alle informatie nu verdeeld over verschillende pagina’s per opleiding en per onderwerp.
Om in B3-net te komen voor de stageplanning klikt u op de paarse button ‘inloggen’.

Nieuwsberichten
Daarnaast is er een nieuwe functionaliteit, namelijk het plaatsen van nieuwsberichten. Mocht u iets willen delen met betrekking tot het leren in de praktijk, wat ook interessant is voor andere werkveldpartners, studenten en docenten, dan nodigen we u daar dus van harte toe uit.
Nieuwsberichten kunnen aangeleverd worden bij:

Summa college: rene.slot@summacollege.nl
Fontys Verpleegkunde:  fhmg-plcommissie@fontys.nl


We hopen met de nieuwe website alle betrokken partijen op een efficiënte manier van de benodigde informatie te voorzien.
Zou u dit bericht ook met andere betrokkenen in uw organisatie willen delen, zoals bijvoorbeeld de werkbegeleiders? Zij zijn immers degenen die de informatie nodig hebben bij het begeleiden van onze studenten.
 
Eventuele vragen en feedback ten aanzien van de website kunnen ook naar bovenstaande e-mailadressen gestuurd worden.

Met vriendelijke groet,

Summa college en Fontys Hogescholen